Έρευνα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

Η ερευνητική δραστηριότητα της «Οινιαδών Ανάπτυξις» έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας, σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά και η διατήρηση και ανάδειξη ιστορικών μνημείων.

Με βάση την έρευνα αυτή επιδιώκεται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με ποικίλο περιεχόμενο, διαθέσιμο σε κάθε ερευνητή, φορέα ή ίδρυμα που ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει, για να αναδείξει θέματα σχετικά με την περιοχή, την παράδοση, τον τοπικό πολιτισμό, την λαογραφία, την ιστορία και την ανθρώπινη δραστηριότητα, πρωτίστως της περιοχής των Οινιαδών, της Αιτωλοακαρνανίας και κατ’ επέκταση της Ελλάδας.

Μέσα από τη παραγωγή και τη συγκέντρωση, μιας σειράς πρωτογενών συγγραμμάτων, ερευνητικών εργασιών, άρθρων, δοκιμίων, σημειώσεων, οπτικοακουστικού υλικού κ.α , δίνουμε κίνητρο στους ερευνητές και τους συγγραφείς να αναδείξουν το έργο τους, να ανταλλάξουν γνώσεις, να δημιουργήσουν νέα ερευνητικά project και να εργαστούν συλλογικά, για την εξυπηρέτηση του κοινού μας σκοπού.

Στα πλαίσια αυτά δύνανται να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση προτάσεων, στις κοινές δράσεις μας, με εκπαιδευτικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα, να καταθέσουν και να δημοσιεύσουν τις πτυχιακές τους ή άλλες εργασίες, στο αποθετήριο μας, συμβάλλοντας στην πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής, συν διαμορφώνοντας το μέλλον της.

Η διατήρηση είναι στο επίκεντρο όσων κάνουμε. Είτε μεριμνούμε για την διάσωση και αξιοποίηση ενός κτιρίου, είτε για την διάσωση ενός φυσικού τοπίου και του οικοσυστήματος του, χρειαζόμαστε λεπτομερή στοιχεία για να κάνουμε τον καταλληλότερο σχεδιασμό και να υιοθετήσουμε τις πιο αποδοτικές πρακτικές, κινητοποιώντας παράλληλα τους εμπλεκομένους, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Οι έρευνες, μας βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος, στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε. Παράλληλα την κατανόηση της αξίας των αντικειμένων και των κτισμάτων αλλά την σημασία του τοπικού οικοσυστήματος για την υπερκέραση των εμποδίων.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές μας έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν πρακτική άσκηση προς όφελος του οργανισμού και της περιοχής μας, λαμβάνοντας επίσης την αντίστοιχη πιστοποίηση και βεβαιώσεις που θα τους ωφελήσουν στα επόμενα ερευνητικά ή επαγγελματικά τους βήματα.


Πρακτική άσκηση

«Επικοινώνησε μαζί μας για να δούμε πως η ειδικότητα σου θα μπορούσε να ωφελήσει τις Οινιάδες!»
oiniadesdccareers@gmail.com


Θέσεις Εργασίας

«Θα σε ενδιέφερε να εργαστείς σε ένα από τα πεδία δραστηριότητας μας; Να αποκομίσεις εμπειρία και συνάμα να προσφέρεις στον τόπο και την χώρα μας; Εδώ θα ανακαλύψεις όλες τις ενδιαφέρουσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.»
Θέσεις Εργασίας