Προτάσεις Πολιτικής

Εδώ θα βρεις εμπεριστατωμένες μελέτες, προτάσεις και καινοτόμες ιδέες, προϊόντα ομαδικής εργασίας και έρευνας που αποσκοπούν στη διοργάνωση πρωτότυπων δράσεων, στην υλοποίηση σημαντικών εγχειρημάτων καθώς και στη παροχή τεχνογνωσίας και σχεδιασμού σε φορείς και ιδιώτες!