Διοίκηση

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «Οινιαδών Ανάπτυξις».

Οινιαδών Ανάπτυξις


Οι άνθρωποι μας - Ρόλοι και αρμοδιότητες


Ζαφείρης Καραβίας:

Πρόεδρος - Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Χάραξης Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρίας

Νικολέτα Σουλτανίδη:

Γραφείο τύπου και Υπεύθυνη Πολιτιστικής Διαχείρισης

Χρίστος Κότσαλος:

Επιστημονικός Διευθυντής για Ζητήματα Τεχνικού Σχεδιασμού και Υποδομών

Μαρία Κουτούπη:

Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Γιώργος Σταράμος:

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχειρίσης και Χρηματοδοτικών πόρων

Γεράσιμος Πλεξίδας:

Υπεύθυνος Εσωτερικής Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου

Γεράσιμος Ρουμπάτος:

Γεωλόγος / Περιβαλλοντολόγος

Καλαντζή Αριστέα

Γραμματεία ΑμεΑ