Ιδρυτική Διακήρυξη

Στις Οινιάδες, στον τόπο της αφθονίας, στο μέρος όπου σμιγεί η Εσπέρια Ελλάς με τα νερά του Ιονίου,έναν τόπο προικισμένο με περιβαλλοντικό και πολιτισμικό πλούτο όπου αναπτύχθηκαν και άκμασαν ευημερούσες κοινότητες, έζησαν και περπάτησαν ιστορικές προσωπικότητες όπου διαμορφωθήκαν οι συνθήκες που δημιουργήσαν συνάμα έναν ιδιαίτερο τοπικό πολιτισμό με τους δικούς του κώδικες, αρχές και συνήθειες και ένα μακραίωνο και αξιομνημόνευτο κεφάλαιο στην ιστορία μας.

Στην καρδιά της παραγωγικής περιοχής των Οινιαδών, στην ιστορική κωμόπολη της Κατοχής, σήμερα ημέρα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 οι Καραβίας Ζαφείρης, Κότσαλος Χρήστος και Σουλτανίδη Νικολέτα αποφασίσαμε την ίδρυση της «Εταιρίας Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Οινιαδών Ανάπτυξις» (Αγγλιστί: «Rescue, Utilization and Development Company of Historical Properties and Natural Monuments of Oiniades» with the distinctive title «Development Company of Oiniades»

Στόχος μας είναι η Διάσωση - Διατήρηση – Ανάδειξη – Αξιοποίηση κτηρίων ιστορικού ή λαογραφικού και πολιτιστικού ή υποδειγματικού παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και φυσικών τοπίων στην περιοχή των Οινιαδών, ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, να αναβαθμιστεί το πακέτο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο και βιώσιμο τουριστικό προϊόν και μοντέλο ανάπτυξης στο εν λόγω τομέα. Καθώς και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των μνημείων στις νεότερες γενιές.

Η εξυπηρέτηση του ανωτέρου σκοπού επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω της ενθάρρυνσης με οποιονδήποτε διαθέσιμο τρόπο ιδιωτών, κρατικών και άλλων φορέων στην κατεύθυνση της ανακατασκευής ερειπωμένων κτηρίων ή κτηρίων που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά λόγω εγκατάλειψης, της βελτίωσης των οικιστικών συγκροτημάτων με παρεμβάσεις που εντάσσονται σε ευρύτερα project που χαρακτηρίζονται από τις αρχές της αειφορίας, της βιωσιμότητας και της διατήρησης της τοπικής ιδιαιτερότητας - τοπικού πολιτισμού καθώς και μέσω της προστασίας και ενίσχυσης της φύσης και των ντόπιων οικοσυστημάτων.