Αποποίηση Ευθύνης

Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2022

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο oiniadesdc.com (η "Υπηρεσία") είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση η «Οινιαδών Ανάπτυξις» δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, είτε σε αγωγή σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή των περιεχομένων της Υπηρεσίας. Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την «Οινιαδών Ανάπτυξις». Λάβετε υπόψη ότι η «Οινιαδών Ανάπτυξις» δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη διατροφή και έχει σχεδιαστεί μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες ως υποκατάστατο, ούτε αντικαθιστά, επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία.

Πνευματικά Δικαιώματα

2022-2024

Πνευματικά δικαιώματα © «Οινιαδών Ανάπτυξις» 2022-2024 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Όλα τα αρχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της «Οινιαδών Ανάπτυξις» και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να προσαρμοστούν, με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδειά μας. Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει σήματα υπηρεσιών ή εμπορικά σήματα καθώς και εκείνα των θυγατρικών μας ή άλλων εταιρειών, με τη μορφή λέξεων, γραφικών και λογότυπων.

Η χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μας δεν συνιστά δικαίωμα ή άδεια για εσάς να χρησιμοποιείτε τα σήματα ή τα εμπορικά σήματα των υπηρεσιών μας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της «Οινιαδών Ανάπτυξις».

Το Περιεχόμενό μας, όπως βρίσκεται στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η αντιγραφή, αναδιανομή, χρήση ή δημοσίευση από εσάς οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου, απαγορεύεται αυστηρά. Η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας από εσάς δεν σας παρέχει δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενό μας.