Προσβασιμότητα ΑμεΑ

Γραμματεία Μέριμνας για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των ευπαθών ομάδων στα σημεία ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των Οινιαδών.

Καθήκοντα γραμματείας:


Επικοινωνία:

oiniadesdc.amea@gmail.com